Miljøfyrtårn-sertifisering

Vi har fått beviset for at vår miljøstandard og våre rutiner kvalifiserer til Miljøfyrtårn-sertifisering. Vi kan dokumentere at vi oppfyller strenge kriterier innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.