Ikke alle som driver seriøst nei. Trist å lese, men bra at slikt kommer fram. Det er jo også slik at de som kjøper renholdstjenester kan holdes solidarisk ansvarlig dersom de benytter leverandører som ikke følger de lover og regler som faktisk gjelder for bransjen.