PRIVAT

 • Hvorfor ikke la andre ta seg av husvasken hjemme?Synes du dette virker fristende? Ta kontakt med oss i dag for en prat.

 

 

Vi har mange dyktige medarbeidere som utfører renhold for private. Alle våre renholdere har selvfølgelig taushetsplikt og er godkjente renholdere, med egne id-/renholdskort.

Våre renholdere har alt av utstyr og vaskemiddel i bilene, slik at du ikke trenger å tenke på innkjøp av dette.

Vi tar på oss enkelt-oppdrag, som flyttevask, nedvask, rundvask, vårrengjøring, julevask osv. og vi tar på oss vask i ulike frekvenser for eksempel ukentlig, hver 14.dag, hver måned osv.

Har du andre oppgaver du kunne tenkte deg at vi utfører? For eksempel skifte av sengetøy, klesvask, henge opp klær, innkjøp av varer eller lignende så ta kontakt med oss.

.

BEDRIFT

 • Hovedrengjøring
 • Flyttevask
 • Vinduspuss
 • Skuring og boning
 • Byggvask
 • Gulvvedlikehold
 • Tepperens

 

 

Vi kan ta på oss renhold til en fast timepris eller vi kan avtale fast månedspris. Er det behov for en grundig nedvask så er det bare å kontakte oss.

Våre dyktige renholdere ordner med kontorvask, trappevask, rundvask, flyttevask, nedvask, vask med steam-maskin, skuring, voksing, boning, polering, takvask, vindusvask, tepperens osv.

Ta kontakt for en prat og/eller en uforpliktende befaring.

Miljøpolicy / Overordnet målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhet

Apex Renhold AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av våre tjenester. Selskapet ønsker også å utføre interne rutiner og oppgaver på en mest mulig miljøvennlig måte

Dette gjøres gjennom:

 • å tenke miljø som en naturlig og integrert del av virksomheten.
 • å tilfredsstille miljøkrav for bransjen og reguleringer fra offentlige myndigheter.
 • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
 • å sende ut faktura som EHF/e-faktura til de som kan motta det.
 • å bruke renholdsrutiner med fokus på minimalt forbruk av vann og kjemikalier.
 • å skifte ut bilparken til el-biler etterhvert som bilene skal skiftes ut.
 • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimal bruk av forbruksmaterialer.
 • å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

 Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Apex Renhold AS.

GODE FORRETNINGSMESSIGE PRINSIPPER

Vår renholdsvirksomhet er basert på gode forretningsmessige prinsipper, der faglig dyktige medarbeidere er selskapets viktigste ressurs.

Vi har fokus på HMS, arbeidsetikk og miljø – Vi har kunder som verdsetter etikk, kvalitet, leveringspresisjon og pålitelighet – Vi har mange dyktige medarbeidere med mange års erfaring i bransjen – Vi har opparbeidet et godt rykte og vi har trofaste og lojale kunder.

 

FAGOMRÅDER

Vår arbeidsleder sørger for at alle ansatte går gjennom et opplæringsprogram før de får ta til med selvstendig vask hos våre kunder.

Vi foretar kontroller ute hos våre kunder, med ujevne mellomrom, slik at vi selv kan kontrollere at renholdet er tilfredsstillende.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
RENHOLD BEDRIFTSMARKED
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
RENHOLD PRIVATMARKED
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
BYGGVASK
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
KANTINEDRIFT